Pages

Qaib Dib
Qaib dib yog ib yam qaib uas zoo nkauj thiab yog ib yam peb Hmoob nyiam yug heev nyob toj siab. Vim coj mus dib cov nyob tom hav zoov los kuj tau tua kawg li.

No comments :

You are welcome to share your ideas with us in comments.